ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว แผนที่ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว เที่ยวศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, โรงละคร ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 10.00 - 22.00ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการนําเสนอกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะการแสดง ประกอบด้วยสถาบันศิลปะการแสดง ห้องสมุด หอศิลป์ วงดนตรี คณะละคร รวมทั้งโรงละครกาดสวนแก้ว ซึ่งเป็นโรงละครที่มีการออกแบบและใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคที่ทันสมัย ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ตั้งอยู่ในอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดแสดงละครทั้งของไทยและต่างประเทศ

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมและการแสดงละครทั้งของไทยและต่างประเทศ สอบถามรายการการแสดง ของ ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ ได้ที่ โทร. +66 5322 4333 ต่อ กาดศิลป์

 


ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, โรงละคร

ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
 


แผนที่ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่