อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แผนที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เที่ยวอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hourอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ ก่อนถึงน้ำตกห้วยแก้ว ครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชนโดยทั่วไป ผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุเทพมักจะแวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2478 รวมระยะทางจากเชิงดอยไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ 10 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจตักบาตรยามเช้าที่เชียงใหม่ ที่มีพระภิกษุเดินเป็นสายนับร้อยรูป สามารถมาที่เชิงดอยสุเทพ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย ที่นี่จะมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารและน้ำให้บริการถึงที่ โดยผู้แสวงบุญไม่ต้องเตรียมของสำหรับใส่บาตรเลย พระภิกษุจำนวนมากนี้ เป็นพระเณรจากวัดศรีโสดา ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเขานิยมมาบวชเรียนจำนวนมาก ผู้มาใส่บาตรควรแต่งกายสุภาพ

 


อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 


แผนที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่