ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ แผนที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท โรงละคร ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 19.00 - 22.00ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดง เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ภายในบริเวณมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ "สบันงา" มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน และมีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม ส่วนในตอนกลางคืนมีบริการอาหารเย็นแบบ“ขันโตก” ซึ่งประกอบด้วยอาหารเหนือ เช่น แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง แคบหมู เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวจะรับประทานอาหารและชมการแสดงฟ้อนพื้นเมืองไปพร้อมๆ กัน

เมื่อเสร็จสิ้นการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) อีก้อ มูเซอ เย้า และลีซอ อีกทั้งแต่ละเผ่ามีการแสดงที่ไม่เหมือนกัน โดยแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5327 4540, 0 5327 5097
 
 นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ มีการแสดงให้ชมพร้อมรับประทานอาหารค่ำขันโตกดังกล่าวได้ที่ ลานนาขันโตก โรงแรมเพชรงาม  โทร. 0 5327 0080 -5   แม่ปิงขันโตก โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง โทร. 0 5327 3900 คุ้มแก้วพาเลส โทร. 0 5321 4315  ขันโตกบ้านร้อยจันทร์ โรงแรมปางสวนแก้ว โทร. 0 5322 4444 และ สิบสองปันนา โทร. 0 5381 0695 ได้ในเวลาเดียวกัน และอัตราค่าบริการใกล้เคียงกัน

 


ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท โรงละคร

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 


แผนที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่