โครงการหลวงดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

โครงการหลวงดอยอินทนนท์

โครงการหลวงดอยอินทนนท์ แผนที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ เที่ยวโครงการหลวงดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลห้วยหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตามเส้นทางสู่ดอยอินทนนท์ ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31 ของทางหลวงหมายเลข 1009 มีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังเข้าสู่โครงการฯ อีกประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์ และควรตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง โครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีพื้นที่ทำกินด้วยการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้แก่กะเหรี่ยงและม้งในพื้นที่ ผลิตผลหลักของโครงการ คือ พืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงปลูกดอกไม้และไม้เมืองหนาวที่บ้านขุนกลาง งานวิจัยประมงที่สูงการเพาะเลี้ยงปลาเทราท์ ห้องทดลองทำการเพาะขยายพันธุ์ การทำนาขั้นบันได แปลงปลูกกาแฟ แปลงสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่กลางหลวง เดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดอยหัวเสือ เส้นทางบ้านแม่กลางหลวง-น้ำตกผาดอกเสี้ยว ชมน้ำตกสิริภูมิและน้ำตกวชิรธาร และยังสามารถแวะชมแปลงปลูกดอกไม้ของชาวเขาในหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณปากทางเข้าโครงการฯ เลือกซื้อผักและผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษตามฤดูกาล

โครงการหลวงดอยอินทนนท์ มีบ้านพักรับรองบริการ แต่มีที่พักโฮมสเตย์เปิดให้บริการที่บ้านอ่างกาน้อย บ้านผาหมอน บ้านแม่กลางหลวงและบ้านขุนกลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลวงอินทนนท์ โทร. +66 5326 8555

 

 


โครงการหลวงดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวโครงการหลวงดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวงดอยอินทนนท์
 


แผนที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวโครงการหลวงดอยอินทนนท์ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่