ทะเลสาบดอยเต่า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ทะเลสาบดอยเต่า

ทะเลสาบดอยเต่า แผนที่ทะเลสาบดอยเต่า เที่ยวทะเลสาบดอยเต่า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00ทะเลสาบดอยเต่า ตั้งอยู่ในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงภายหลังการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล เคยใช้ในการเกษตรกรรม การประมง

บริเวณทะเลสาบดอยเต่า หากมีน้ำมากพอ โดนปกติแล้วน้ำจะมีมากในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน ทะเลสาบดอยเต่า จะมีบริการแพพัก ราคา 1,000-1,500 บาท และเรือนำเที่ยวไปยังเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีของฝาก จำพวกปลาแห้งหรือปลาย่างต่างๆ ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ที่ ทะเลสาบดอยเต่า ทำไว้ขายนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า  อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ชาวบ้านทำกันนอกเหนือจากการ ทำแพอาหารและที่พักอาศัยบริเวณทะเลสาปดอยเต่าแห่งนี้ ความสวยงามของภูมิประเทศและอากาศบริสุทธิ์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยว ทั่วไปสนใจกันแต่วิถถีชีวิตชาวประมงบนที่สูงแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจไปไม่ น้อยกว่ากันเลยทีเดียว

 


ทะเลสาบดอยเต่า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวทะเลสาบดอยเต่า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

ทะเลสาบดอยเต่า
 


แผนที่ทะเลสาบดอยเต่า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่