เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล แผนที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ ในจังหวัดเชียงใหม่ วันเปิดทำการ: ทุกวันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนดิน ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าตัวเขื่อนเฉลี่ยปีละ 332 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 19 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และยังตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สำหรับทางเข้าเขื่อนอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 41 บนทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร

เขื่อนแม่งัดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมา กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำในปี พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จในปีเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

 


เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


เที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
 


แผนที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่