อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช แผนที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เที่ยวอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมงอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อยู่ที่ห้าแยกพ่อขุน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พ่อขุนเม็งรายเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราช เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง และพระนางเทพคำขยาย หรือพระนางอั้วมิ่งจอมเมือง ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน พุทธศักราช 1782 เสด็จสวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ.1854 พ่อขุนเม็งรายได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นบนดอยทอง จากรากฐานเดิมที่เคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อ พ.ศ.1805 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เม็งราย และรวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาไทยจนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน  กู่พระเจ้าเม็งราย ตั้งอยู่หน้าวัดงำเมือง บนดอยงำเมือง กู่นี้เป็นอนุสาวรีย์สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าไชยสงคราม ราชโอรสพระเจ้าเม็งราย เมื่อได้มอบราชสมบัติให้พระเจ้าแสนภูราชโอรสขึ้นครองนครเชียงใหม่แล้ว พระองค์ได้นำอัฐิพระราชบิดามาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย และได้โปรดเกล้าฯ สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ ณ ดอยงำเมืองแห่งนี้ 

 


อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยวอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
 


แผนที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย