วัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น แผนที่วัดร่องขุ่น เที่ยววัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2540 วัดร่องขุ่นมีพื้นที่เดิม 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ พระอุโบสถสีขาวตกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาค ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถและห้องแสดงภาพวาดน่าสนใจมาก

วัดร่องขุ่น เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2540 โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้

1. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
2. ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
3. พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ความหมายของอุโบสถวัดร่องขุ่น
    สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
    สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พุทธภูมิ
    เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
    สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
    กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ
    ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
    บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

วัดร่องขุ่นเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. โทร. 0 5367 3579 โทรสาร 0 5367 3539

การเดินทางไปวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 12 กิโลเมตร บนเส้นทางไปจังหวัดพะเยา เลี้ยวขวาที่สามแยกทางไปน้ำตกขุนกรณ์ ประมาณ 100 เมตร วัดร่องขุ่นอยู่ซ้ายมือ

 


วัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยววัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดร่องขุ่น
 


แผนที่วัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดร่องขุ่น สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย