พิพิธภัณฑ์อูบคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ แผนที่พิพิธภัณฑ์อูบคำ เที่ยวพิพิธภัณฑ์อูบคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 18.00พิพิธภัณฑ์อูบคำ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดกับตลาดสดเด่นห้า จัดแสดงเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าแพร่ เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าเชียงใหม่อายุประมาณ 500-1,000 ปี ผ้าโบราณอายุ 120 ปี ซิ่นไหมคำจากราชสำนักมัณฑเลย์ และที่สำคัญไม่ควรพลาดชมคือ บัลลังก์กษัตริย์เป็นทองอร่าม ฉลองพระองค์ทองคำแท้ เครื่องประดับเงิน เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต แบ่งเป็นห้องต่างๆ เช่น ห้องถ้ำ ห้องผ้า ห้องท้องพระโรง

พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ทำให้ อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอานาจักร ล้านนาโบราณ เช่นเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณอายุ 200 ปี ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่ กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ให้คืนกลับสู่แผ่นดินไทย และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต

พิพิธภัณฑ์อูบคำ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์อูบคำ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท

พิพิธภัณฑ์อูบคำเป็นความตั้งใจของผู้รวบรวมที่จะเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยให้กลับมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยและเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาถึงความเป็นมาและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนาในอดีต โทร. 0 5371 3349

 


พิพิธภัณฑ์อูบคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยวพิพิธภัณฑ์อูบคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์อูบคำ
 


แผนที่พิพิธภัณฑ์อูบคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อูบคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย