แม่น้ำกก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

แม่น้ำกก

แม่น้ำกก แผนที่แม่น้ำกก เที่ยวแม่น้ำกก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แม่น้ำลำคลอง ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมงแม่น้ำกก เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย มีต้นกำเนิดมาจากทิวเขาแดนลาวและทิวเขาผีปันน้ำตอนเหนือของเมืองกก จังหวัดเชียงตุงภายในอาณาเขตของรัฐฉานในประเทศพม่า ไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ช่องแม่น้ำกก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไหลมาเรื่อย ๆ จนผ่านตัวอำเภอเมืองเชียงราย หลังจากนั้นก็ไหลลงแม่น้ำโขงที่บริเวณสบกก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีความยาว 285 กิโลเมตร (ในประเทศไทยยาว 130 กิโลเมตร)

นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจากท่าเรือริมแม่น้ำในตัวเมือง (ท่าเรือซีอาร์) เพื่อเที่ยวชมทัศนียภาพของแม่น้ำกก สองฟากฝั่งเป็นป่าเขาที่สวยงามตามธรรมชาติ นอกจากนี้ระหว่างทางยังสามารถแวะชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น อีก้อ ลีซอ หรือจะแวะบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเพื่อนั่งช้างเที่ยวป่ารอบบริเวณ ราคา 200 บาท/30 นาที

 


แม่น้ำกก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยวแม่น้ำกก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แม่น้ำลำคลอง

แม่น้ำกก
 


แผนที่แม่น้ำกก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวแม่น้ำกก สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย