พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.00พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงแสน เลขที่ 702 ถนนพหลโยธิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติ ศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ของแคว้นล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เปิดวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท โทร. 0 5377 7102

 


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
 


แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย