วัดพระเจ้าล้านทอง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทอง แผนที่วัดพระเจ้าล้านทอง เที่ยววัดพระเจ้าล้านทอง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เจ้าทองงั่ว ราชโอรสพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2032 ได้ทรงหล่อพระพุทธรูปองค์หนึ่งหนักล้านทอง (1,200 กิโลกรัม) ขนานนามว่า พระเจ้าล้านทอง เป็นพระประธาน ในวัดพระเจ้าล้านทอง ยังมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งได้มาจากวัดทองทิพย์ เรียกกันว่า พระเจ้าทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง พระพักตร์งดงามมากศิลปสุโขทัย หน้าตักกว้าง 1 ศอก 15 นิ้ว สูง 2 ศอก 10 นิ้ว

 


วัดพระเจ้าล้านทอง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยววัดพระเจ้าล้านทอง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดพระเจ้าล้านทอง
 


แผนที่วัดพระเจ้าล้านทอง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดพระเจ้าล้านทอง สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย