วัดสังฆาแก้วดอนหัน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

วัดสังฆาแก้วดอนหัน

วัดสังฆาแก้วดอนหัน แผนที่วัดสังฆาแก้วดอนหัน เที่ยววัดสังฆาแก้วดอนหัน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30วัดสังฆาแก้วดอนหัน อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย อยู่ถนนเลียบแม่น้ำเชียงแสน-เชียงของ ใกล้วัดพระธาตุจอมกิตติ มีประวัติตามตำนานว่า สร้างโดยพระเจ้าลวจักราช เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 12 แต่หลักฐานที่พบแสดงว่ามีอายุอยู่ในช่วงไม่เกินพุทธศตวรรษที่ 21 กรมศิลปากรได้ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะภาพบนแผ่นอิฐเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติตอนเวสสันดรชาดก เช่น พระเวสสันดรเดินป่า ชูชกเฝ้าพระเวสสันดร เป็นต้น ลักษณะของภาพเป็นการเขียนลงบนอิฐก่อนการเผา ที่น่าสนใจคือ อิฐดังกล่าวถูกนำมาก่อเป็นผนังและฉาบปูนปิดทับ คงเนื่องจากความศรัทธาของชาวบ้านผู้สร้างวัดถวายมากกว่าเจาะจงให้คนมาชม นอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนจิตรกรรมฝาผนังที่หลุดพังมาจากผนังวิหาร มีสภาพแตกหักแต่ยังคงเหลือลักษณะของสีและตัวภาพซึ่งใช้สีชาดและสีแดงเพียง 2 สี นับได้ว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญทางวิชาการอย่างยิ่ง

วัดสังฆาแก้วดอนทัน พงศาวดารโยนกกล่าวว่า หลังสร้างเมืองหิรัญนครเงินยางแล้ว ลาวจกได้สร้างวัดชื่อ สังฆาแก้วดอนทัน หรือวัดสังกายางเงิน ประมาณ พ.ศ.1182 บริเวณต้นหมากตัน(พุทรา)ตรงกับประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 ว่า วัดสังกายางเงินตั้งอยู่หัวเวียงด้านทิศตะวันออก ใกล้วัดผ้าขาวป่าน ปัจจุบันเป็นวัดร้างคงเหลือฐานเจดีย์อยู่ด้านหลังวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และฐานอุโบสถ ที่วัดนี้ได้พบภาพจารึกบนแผ่นอิฐ เป็นภาพเล่าเรื่อง มหาเวสสันดารชาดก สันนิษฐานจากรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว วัดนี้น่าจะสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 และร้างไปเมื่อประมาณ พ.ศ. 2347 ในช่วงสงครามขับไล่พม่า

 


วัดสังฆาแก้วดอนหัน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยววัดสังฆาแก้วดอนหัน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดสังฆาแก้วดอนหัน
 


แผนที่วัดสังฆาแก้วดอนหัน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดสังฆาแก้วดอนหัน สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย