หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ แผนที่หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เที่ยวหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนเพื่อการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย วันเปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.00หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ห่างจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นสถานที่จัดแสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงกับการปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น การฟื้นฟูสภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใจกลางสามเหลี่ยมทองคำของประเทศไทย คือการแสดงนิทรรศการพร้อมสัมผัสกับเรื่องราวต่าง ๆ ของฝิ่นแบบคล้ายจริง ใช้เวลาชมเรื่องราวต่าง ๆ ในหอฝิ่นประมาณ 1-2 ชั่วโมง

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ค่าเข้าชม หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ชาวไทย 150 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระสงฆ์/คนพิการ 50 บาท ติดต่อโทร. 0 5378 4444-6

 


หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


เที่ยวหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนเพื่อการศึกษา

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
 


แผนที่หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย