เจดีย์ศรีสุริโยทัย สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

เจดีย์ศรีสุริโยทัย

เจดีย์ศรีสุริโยทัย แผนที่เจดีย์ศรีสุริโยทัย เที่ยวเจดีย์ศรีสุริโยทัย สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์, แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 04.30เจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นเจดีย์สีทองสูงเด่นองค์เดียวทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกรุงศรีอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง ตั้งอยู่ใกล้กับหัวแหลม ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำลพบุรีหรือคูเมืองตอนบนกับแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนฝั่งตรงข้ามของเจดีย์องค์นี้เป็นวัดกษัตราธิราชและวัดธรรมาราม ซึ่งต่างเป็นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยาเช่นกัน

เจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จพระสุริโยทัยซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กับ พระเจ้าแปร และเป็นการยืนยันเกียรติ แห่งสตรีไทยที่ได้รับการยกย่องจากสังคมไทยมาแต่ครั้งบรรพกาล

ปีพ.ศ.2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติมีสมเด็จพระสุริโยทัยเป็นพระมเหสี หลังจากครองราชย์ได้ 7 เดือน พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และบุเรงนองยกทัพเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา โดยผ่านมาทางด้านด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และตั้งค่ายล้อมพระนคร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงช้างออกไปพร้อมกับพระราชโอรส สมเด็จพระสุริโยทัย ทรงเป็นห่วงพระราชสวามี จึงได้ทรงเครื่องแบบอย่างนักรบชายประทับช้างตามเสด็จออกไป กองทัพกรุงศรีอยุธยาปะทะกับทัพหน้าของกรุงหงสาวดี ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นแม่ทัพ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงไสช้างเข้าชน กับช้างของพระเจ้าแปร และบังเอิญช้างทรงเกิดเพลี่ยงพล้ำ สมเด็จพระสุริโยทัยจึงไสช้าง พระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปรด้วย เกรงว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระราชสวามีจะเป็นอันตราย จนถูกพระแสงของ้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่ง สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง เมื่อสงครามยุติลงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงปลงพระศพของพระนาง และสถาปนาวัดที่ปลงพระศพขึ้น เป็นวัดสวนหลวงสบสวรรค์  (เดิมชื่อ วัดสบสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสวนหลวงของวังหลังสมัยนั้น)  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสอบสวนหาตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ที่กล่าวถึงในพระราชพงศาวดารเพื่อเรียบเรียงเป็นหนังสือประชุมพงศาวดารขึ้นทูลเกล้าฯถวาย จึงเป็นเหตุให้ทราบตำแหน่งของวัดสบสวรรค์ ซึ่งยังคงพบเจดีย์แบบย่อไม้สิบสองสูงใหญ่ปรากฏตามที่ตั้งในปัจจุบันนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขนานนามเรียกชื่อเจดีย์ว่า  “เจดีย์พระศรีสุริโยทัย”

ในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลได้มอบให้กรมศิลปากรและกรป.กลาง ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมเสริมรูปทรงพระเจดีย์ ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิมและจากการบูรณะ กรมศิลปากรได้พบวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูปผลึกแก้วสีขาวปางมารวิชัย พระเจดีย์จำลอง ผอบทองคำบรรจุพระธาตุ เป็นต้น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

แผนที่เดินทางไปเจดีย์พระศรีสุริโยทัย

http://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Multimedia/Ebrochure/428/พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย%20cs5%20.pdf

 


เจดีย์ศรีสุริโยทัย สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวเจดีย์ศรีสุริโยทัย สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์, แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

เจดีย์ศรีสุริโยทัย
 


แผนที่เจดีย์ศรีสุริโยทัย สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวเจดีย์ศรีสุริโยทัย สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา