เขาตะเกียบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

เขาตะเกียบ

เขาตะเกียบ แผนที่เขาตะเกียบ เที่ยวเขาตะเกียบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ดอยและภูเขา ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันเปิดทำการ: ทุกวันเขาตะเกียบ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม เป็นภูเขา 2 ลูกที่อยู่ใกล้กัน เขาตะเกียบ อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือจากถนนเพชรเกษมที่กิโลเมตร 235 เข้าไปประมาณ 500 เมตร โดยมีชุมชนเขาตะเกียบอยู่ก่อนถึงทางขึ้นเขา เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่หันหน้าออกสู่ทะเลบนยอดเขามีทางเดินขึ้นไปสามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเลและตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย ทรายขาวละเอียด บริเวณชายหาดมีร้านอาหาร รีสอรซ์ โรงแรม และร้านจำหน่ายสินค้าจากการประมงและของทะเลแห้ง

การเดินทางไปเขาตะเกียบสามารถขึ้นรถที่ตลาดฉัตรไชยหรือเรียกรถเมย์สองแถว ที่ติดป้าย ตะเกียบ-ตลาด หรือ ตุ๊กตุ๊ก ทั่วไป โดยจะบริการวิ่งระหว่างหัวหิน-เขาไกรลาส-เขาตะเกียบ หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้

 


เขาตะเกียบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์


เที่ยวเขาตะเกียบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ดอยและภูเขา

เขาตะเกียบ
 


แผนที่เขาตะเกียบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวเขาตะเกียบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์