ประตูเมืองกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

ประตูเมืองกาญจนบุรี

ประตูเมืองกาญจนบุรี แผนที่ประตูเมืองกาญจนบุรี เที่ยวประตูเมืองกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมงประตูเมืองกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประตูเมืองก่ออิฐถือปูนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เมื่อปี พ.ศ. 2374 ครั้งย้ายเมืองกาญจนบุรีเก่า จากตำบลลาดหญ้ามาสู่ปากแพรก เนื่องด้วยยุทธศาสตร์การรบเปลี่ยนไป โดยมีชัยภูมิในการตั้งรับข้าศึกได้ดีกว่าเก่า อีกทั้งยังสะดวกในการค้าขายกับเมืองต่างๆอีกด้วย

ประตูเมืองกาญจนบุรี เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ด้านบนมีใบเสมา ผังกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 210 เมตร ยาว 480 เมตร มีป้อมประจำมุม 4 ป้อม ป้อมกลางกำแพงด้านหน้า 1 ป้อม และป้อมเล็กกลางกำแพงด้านหลัง 1 ป้อม มีประตู 8 ประตู ประกอบด้วย ประตูเมือง 6 ประตู และประตูช่องกุด 2 ประตู ซึ่งได้ชำรุดลงเกือบทั้งสิ้น คงเหลือเฉพาะประตูเมืองด้านหน้า ซึ่งหันหน้าสู่แม่น้ำแควใหญ่ และกำแพงเมืองบางส่วนที่อยู่ติดกัน โดยได้มีการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2549 ส่วนบริเวณด้านหลังประตูเมืองเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)


 

 


ประตูเมืองกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวประตูเมืองกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

ประตูเมืองกาญจนบุรี
 


แผนที่ประตูเมืองกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวประตูเมืองกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี