วัดถ้ำเขาปูน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

วัดถ้ำเขาปูน

วัดถ้ำเขาปูน แผนที่วัดถ้ำเขาปูน เที่ยววัดถ้ำเขาปูน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2, วัด, ถ้ำ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันวัดเขาปูน เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่มีประวัติการค้นพบ แต่มีการบันทึกไว้ปี ค.ศ.1870 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสที่ถ้ำเขาปูนแห่งนี้ และได้โรยพระองค์ผ่านปล่องด้านบนของถ้ำ เพื่อทำพิธีสักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งปัจจุบันปล่องดังกล่าวชาวบ้านย่านนั้นเชื่อว่า หากใครมายื่นใต้ปล่อง จะได้รับพลังจากแสงที่ลอดผ่านปล่องลงมา ปล่องนี้ก็เลยถูกเรียกว่า ช่องรับพลัง

วัดถ้ำเขาปูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเขาปูน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 6 ก.ม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วบริเวณนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปรางค์ต่าง ๆ อยู่ในลักษณะท่ายืนและนอน มีโขดหินที่สวยงาม สามารถเข้าชมถ้ำจากปากถ้ำและมีทางออกสุดปลายถ้ำ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมวัดถ้ำเขาปูนได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะทางน้ำซึ่งจะทำให้สามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ำแควน้อย ซึ่งวัดมีท่าเทียบเรือสำหรับนักทัศนาจรทางน้ำและมีร้านค้าขายของฝากของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว

 


วัดถ้ำเขาปูน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยววัดถ้ำเขาปูน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2, วัด, ถ้ำ

วัดถ้ำเขาปูน
 


แผนที่วัดถ้ำเขาปูน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดถ้ำเขาปูน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี