สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน)

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) แผนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) เที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนและสวนสาธารณะ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 น.สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนหิน กาญจนบุรี คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 8 ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาคราช ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 600 ไร่เศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2531 ประชาชนทั่วไปเรียกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ว่า “สวนหิน” หรืออุทยานหินเพราะในบริเวณนั้นมีหินงอกอยู่เรียงราย อย่างเป็นระเบียบในเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ต้นไม้ประจำสวน คือ กาญจนิกา ไม้พื้นถิ่นของของประเทศไทยที่มีมากในกาญจนบุรี

การเดินทางไป สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) เส้นทางที่ใกล้ที่สุด คือเดินทางจากหลักเมืองไปยังท่าร่วมของแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแควใหญ่ ข้ามแพขนานยนต์ไปยังฝั่งตรงข้าม เดินทางผ่านสุสานเขาช่องไก่ ถ้ำเขาปูน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งไปตามถนนแสงชูโต ผ่านสุสานสัมพันธมิตรถึงสามแยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวซ้าย ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ไปตามเส้นทางวัดเขาปูนจะถึงบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ระยะทาง 21 กิโลเมตร

 


สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนและสวนสาธารณะ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน)
 


แผนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนหิน) สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี