วัดถ้ำพุหว้า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า แผนที่วัดถ้ำพุหว้า เที่ยววัดถ้ำพุหว้า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด, ถ้ำ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันวัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดที่อยู่บนเขามีสวนป่าธรรมชาติอันร่มรื่นกว่า 200 ไร่ สวยงามด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ บรรยากาศโดยรอบสะอาดร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่จะเดินทาง ไปปฏิบัติธรรมเจริญศีลภาวนา มีถ้ำเป็นอุโบสถ ภายในถ้ำเป็นหินงอกหินย้อย ตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ มาจากสหภาพเมียนม่าร์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาสืบไป เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ทางวัดพิจารณาแล้วว่า วัดมีสถานที่ที่เหมาะสมแก่การฝึกอบรมเข้าค่าย ได้แก่ห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรม ได้จำนวน 500 – 800 คน, อาคารที่พัก, เครื่องนอน, โรงอาหาร, ห้องน้ำ ตลอดจนฐานผจญภัยต่างๆ มากมาย พร้อมทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม โดยเฉพาะซึ่งสามารถทำให้กระบวนการฝึกอบรมบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันวัดถ้ำพุหว้ายังจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่ง ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก


 


วัดถ้ำพุหว้า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยววัดถ้ำพุหว้า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด, ถ้ำ

วัดถ้ำพุหว้า
 


แผนที่วัดถ้ำพุหว้า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดถ้ำพุหว้า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี