พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 16.30 น.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตั้งอยู่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร 

การเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าตามทางหลวงหมายเลข 323 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3229 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3455 ไปประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าทางวัดท่าโป๊ะประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับมนุษย์สมัยหินยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2506  สิ่งที่ค้นพบ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหิน เครื่องประดับและเครื่องปั้นดินเผา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ค่าเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า โทร. 0 3465 4058

 


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
 


แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี