ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี แผนที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี บนถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค (ทางหลวงหมายเลข 323) ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร

ชั้นล่างศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดแสดงเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือในการจับปลา ชั้นบนศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีมีห้องประวัติศาสตร์และห้องศาสนาและประเพณี มีหนังสือไทยโบราณและศิลปะวัตถุต่างๆ ด้านข้างอาคารศูนย์ฯมีหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเปิดให้ชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทร. 0 3463 3227-8 ต่อ 650 โทรสาร 0 3463 3224
 

 


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
 


แผนที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี