วัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล แผนที่วัดใหญ่ชัยมงคล เที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุด และ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด วัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะ พบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้

จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือ เรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามา
กราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ ยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าพระยาไท ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา เสี้ยวซ้ายตรงที่ เจดีย์วัดสามปลื้ม(เจดีย์กลางถนน) ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นวัดใหญ่ชัยมงคล อยู่ทางซ้ายมือ

วัดใหญ่ชัยมงคล ตามข้อมูลประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1900 สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระวันรัตน์มหาเถรในประเทศลังกา คณะสงฆ์ที่ไปศึกษาพระธรรมวินัยเรียกนามนิกายในภาษาไทยว่า “คณะป่าแก้ว” วัดใหญ่ชัยมงคล จึงได้ชื่อว่า วัดคณะป่าแก้ว ต่อมาเรียกให้สั้นลงว่า “วัดป่าแก้ว”   ต่อมาคนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้  พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน์ มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวา คู่กับพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระ มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายซ้าย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเจ้าพระยาไท” สันนิษฐานว่ามาจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสร้างวัดป่าแก้วขึ้น ณ บริเวณที่ซึ่งได้ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้าแก้วเจ้าไทหรืออาจมาจากการที่วัดนี้เป็นที่ประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวา ซึ่งในสมัยโบราณเรียกพระสงฆ์ว่า “เจ้าไท” ฉะนั้นเจ้าพระยาไทจึงหมายถึงตำแหน่งพระสังฆราช

ในปีพ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะ พระมหาอุปราชแห่งพม่า ที่ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี  ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ ไม่มีหลักฐานแน่นอน ขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล”แต่ราษฎรเรียกว่า “พระเจดีย์ใหญ่” นานวันจึงเรียกชื่อเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล” วัดใหญ่ชัยมงคล ร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย และเพิ่งจะตั้งขึ้น เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ อยู่จำพรรษาเมื่อไม่นานมานี้

นอกจากนี้ยังมี วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน

ปัจจุบัน มีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมาก เปิดเวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 20 บาท

 


วัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดใหญ่ชัยมงคล
 


แผนที่วัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา