วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน แผนที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เที่ยววัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00 น.วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี หรือ วัดเสือ เป็นวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ตั้งอยู่ที่ บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) แห่งวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ได้รับการถวายที่ดินบริเวณบ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2537 เพื่อสร้างเป็นวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรม ต่อมาท่านได้มีพระบัญชาให้ พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร ได้จัดตั้งเป็นวัดและฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบให้เป็นที่อาศัยของสัตว์มากมายหลายชนิด

สิ่งสำคัญและน่าสนใจในวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ประกอบด้วย

  • ศาลาเมตตาท่านเจ้าคุณมหาบัว ญาณสัมปันโน 84 ปี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคำน้ำหนัก 80 กิโลกรัม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธกาญจนาภิเษก
  • ถ้ำภาวนา อยู่บริเวณเนินเขาในบริเวณวัด เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและฆราวาส ในถ้ำเย็นและเงียบสงบ
  • หลวงพ่อพุดซ้อน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกทางทิศตะวันตกของวัด
  • ต้นโพธิ์ปฐมฤกษ์ หลวงตามหาบัวได้ปลูกไว้เมื่อปี 2538 ในคราวที่เดินทางมาเยี่ยมวัดครั้งแรก
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ตั้งอยู่ หมู่ 5 บ้านพุไม้แดง ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีราว 37 กม. ริมถนนสายกาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ หลัก กม. ที่ 21 แยกเข้าไป 2 กม.

 


วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยววัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
 


แผนที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี