วัดโลกยสุธา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วัดโลกยสุธา

วัดโลกยสุธา แผนที่วัดโลกยสุธา เที่ยววัดโลกยสุธา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00วัดโลกยสุธาราม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เนื่องจากวัดโลกยสุธารามมีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ลักษณะสมัยอยุธยาตอนกลาง ก่ออิฐถือปูน พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร นักท่องเที่ยวในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ วัดพระนอน

พระพุทธไสยาสน์ วัดโลกยสุธาราม องค์นี้ ได้รับการขุดแต่งโดยโรงงานสุราร่วมกับกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2497 และต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และครอบครัว ได้บูรณะพระพุทธไสยาสน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นาย ธำรง และ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

วัดโลกยสุธา หรือ พระนอน อยู่ใกล้กับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ใช้เส้นทางถนนหลังพลับพลาตรีมุข ในบริเวณพระราชวังโบราณผ่านวัดวรโพธิ์ และวัดวรเชษฐาราม เข้าไปจนถึงพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่กลางแจ้ง พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ก่อด้วยอิฐถือปูน ยาวประมาณ 29 เมตร มีซากเสา 6 เหลี่ยมตั้งอยู่ชิดกับองค์พระ หลงเหลือให้เห็นอยู่หลายต้น เข้าใจว่าอาจเคยเป็นซากพระอุโบสถ

 


วัดโลกยสุธา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยววัดโลกยสุธา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดโลกยสุธา
 


แผนที่วัดโลกยสุธา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดโลกยสุธา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา