สวนเวลารำลึก สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สวนเวลารำลึก

สวนเวลารำลึก แผนที่สวนเวลารำลึก เที่ยวสวนเวลารำลึก สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนและสวนสาธารณะ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันสวนเวลารำลึก สวนประติมากรรมบอกเวลา อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ มีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาแดด เป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิตที่ก้าวล่วงเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป

สวนเวลารำลึกตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ ณ บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำใกล้ท่าเรือเขื่อนศรีนครินทร์ การก่อสร้างเริ่มเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2533 และแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2534 กฟผ. จัดสร้างสวนเวลารำลึกขึ้นใรศุภสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและด้วยเหตุที่พระองค์ทรงตระหนักว่า "เวลาเป็นของมีค่า" ดังนั้นในการออกแบบสวน กฟผ. จึงเลือกนาฬิกาแดดเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายให้เห็นถึงคุณค่าแห่งกาลเวลา
           นอกจากนี้ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 กฟผ.ได้สร้างพระราชานุเสารีย์ของพระองค์ท่านขึ้น ณ สวนเวลารำลึกแห่งนี้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

นาฬิกาแดดและวิธีการอ่าน
นาฬิกาแดดเป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสิรมเหล็ก วัดตามแนวโค้งยาว 23.80เมตร กว้างสุด 9.95เมตร ส่วนแคบสุด 6.25เมตร หนา 0.80 เมตร มีเข็มรับแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาบนหน้าปัด ตัวเข็มหล่อด้วยโลหะผสม ยาว 6.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ตั้งหันหน้าไปทางทิศใต้ แผ่นหน้าปัดทำมุมเอียง 28.6 องศา ที่เส้นรุ้ง 14 24' 32" เหนือ เส้นแวง 99  7' 36" ตะวันออก บนผิวหน้าปัด ปิดด้วยกระเบื้องเคลือบสีเทาขาว ประกอบด้วยสัญลักษณ์และอัษรย่อบอกเดือนต่างๆ

               เส้นสีน้ำเงินแก่     บอกเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน
               เส้นสีน้ำเงินอ่อน   บอกเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม
               เส้นสีแดงเข้ม      บอกเวลาของเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน
               เส้นสีเหลือง       บอกเวลาของเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม
               ปลายเส้นสีแสด และสีส้ม   บอกชั่วโมง ตัวเลข 07.00 น. ถึง 18.00 น. บอกเวลา เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงเงาจากปลายเข็มนาฬิกาจะทาบลงบนพื้นหน้าปัดบอกเวลา เดือน และฤดูกาลต่างๆ

 


สวนเวลารำลึก สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวสวนเวลารำลึก สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนและสวนสาธารณะ

สวนเวลารำลึก
 


แผนที่สวนเวลารำลึก สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวสวนเวลารำลึก สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี