โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แผนที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เที่ยวโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 น.โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลสมเด็จเจริญ ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-หนองปรือ-ด่านช้าง (ทางหลวงหมายเลข 3086) ประมาณ 71 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3480 อีก 20 กิโลเมตร

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่กว่าสองหมื่นไร่ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำองคต มีผลการดำเนินงานในหลายๆ ด้าน เช่น การปลูกสวนป่า การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลา การปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากนี้มีการขุดพบซากโบราณสถาน เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้  ปัจจุบันนำไปไว้ที่โรงเรียนประชามงคล หากต้องการเข้าชมโครงการเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่สำนักงานกองอำนวยการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 08 1736 2838, 08 9819 6920, 08 1194 9729  

 


โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 


แผนที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี