เขื่อนแม่กลอง สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เขื่อนแม่กลอง

เขื่อนแม่กลอง แผนที่เขื่อนแม่กลอง เที่ยวเขื่อนแม่กลอง สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม อยู่ในเขตอำเภอท่าม่วง ห่างจากตัวเมืองลงไปทางใต้ประมาณ 14 กม. เป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้านไร่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ตัวเขื่อนกว้าง 117.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร

 


เขื่อนแม่กลอง สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวเขื่อนแม่กลอง สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อนแม่กลอง
 


แผนที่เขื่อนแม่กลอง สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวเขื่อนแม่กลอง สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี