บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม

บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม แผนที่บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม เที่ยวบ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท น้ำพุร้อน ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 05.00 - 21.00 น.บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนาย ในวัดวังขนายทายิการาม กรมทรัพยากรธรณีได้วิเคราะห์ และพิสูจน์น้ำร้อนในบ่อน้ำร้อนวัดวังขนาย ว่าสามารถใช้บำบัดรักษาโรคได้จริง เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและบำรุงผิวหนัง เพราะในน้ำร้อนมีแร่ธาตุหลายชนิด ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

น้ำแร่วัดวังขนาย เป็นน้ำบาดาล ดูดน้ำแร่มาจากใต้ดิน จากความลึกประมาณ 30 เมตร ซึ่งน้ำบาดาลในบริเวณภายในวัดวังขนาย ทั้งหมด 90 ไร่ นี้ น้ำแร่จะมีอุณหภูมิที่ไม่เท่ากัน ในบริเวณหน้าวัดวังขนายมีความอุณหภูมิสูงที่สุด ประมาณ 42 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงตามหลัก ธาราบำบัด ที่อุณหภูมิน้ำจะต้องประมาณ 40 ถึง 45 องศาเซลเซียส

น้ำแร่วัดวังขนายแตกต่างจากที่อื่น ตรงวิธีการแช่คือน้ำแร่ น้ำแร่จากวัดวังขนายจะแช่น้ำร้อนเป็นรายบุคคลและน้ำแร่ที่ใช้แล้วจะทิ้งไม่นำกลับมาใช้อีก

บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง ในวัดวังขนายทายิการาม เมื่อ พ.ศ. 2540 กรมทรัพยากรธรณี ได้มาเจาะบ่อน้ำบริเวณวัด พบว่ามีความร้อนถึง 42 องศาเซลเซียส จึงแนะนำให้ทางวัดนำน้ำนี้มาใช้และชำระร่างกาย และต่อมาได้นำน้ำร้อนในบ่อนี้ไปวิเคราะห์ และพิสูจน์ปรากฏว่าในน้ำมีแร่ธาตุอยู่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจุบันมีบ่อน้ำร้อนประมาณ 55 บ่อ ทั้งบ่อยืน นั่ง นอน โดยจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 05.00-21.00 น.

 


บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวบ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท น้ำพุร้อน

บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม
 


แผนที่บ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวบ่อน้ำร้อน วัดวังขนายทายิการาม สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี