โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ แผนที่โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ เที่ยวโบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันโบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวังกาญจนบุรี เชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็นสนามรบในการทำยุทธหัตถีสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากโครงกระดูกมากมาย ตลอดจนดาบโบราณ กรามช้างและเครื่องม้าเป็นจำนวนมาก โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-อู่ทอง ประมาณ 15 กิโลเมตร โดยผู้ที่จะไปชมจะต้องขับรถเลี้ยวเข้าไปยังบริเวณหลังโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ เป็นแหล่งกำเนิดวีรชน ซึ่งพบโครงกระดูกในบริเวณนี้หลายร้อยโครง ตลอดจนดาบโบราณ กรามช้าง และเครื่องม้า ฯลฯ เป็นจำนวนมาก และซากเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้พบโครงกระดูกในบริเวณนี้หลายร้อยโครง ตลอดจนดาบโบราณ กรามช้าง และเครื่องม้า ฯลฯ เป็นจำนวนมาก และซากเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ด้วย

 


โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวโบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์
 


แผนที่โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี