พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผนที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถี ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับโบราณสถานดอนเจดีย์

ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประทับช้าง ปี พ.ศ. 2542 ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้ปวงชนชาวไทยได้ถวายสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถได้รับชัยชนะในการทำสงครามยุทธหัตถี สามารถปกป้องเอกราชของชาติไทยไว้ได้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 


พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 


แผนที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี