พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ แผนที่พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ เที่ยวพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี วันเปิดทำการ: ทุกวันพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ  อยู่ที่ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ ลักษณะงดงาม มีชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางมาสักการะกันเป็นจำนวนมาก ประดิษฐานอยู่ภายในวัดทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศตะวันออก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมานมัสการกันจำนวนมาก เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ ลักษณะงดงาม นอกจากนี้ยังสามารถนมัสการพระสังกัจจายน์และพระประธาน ภายในอุโบสถวัดทุ่งสมอได้อีกด้วย

 


พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


เที่ยวพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ
 


แผนที่พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดทุ่งสมอ สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี