วัดกุฎีดาว สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว แผนที่วัดกุฎีดาว เที่ยววัดกุฎีดาว สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 24 Hourวัดกุฎีดาว ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมือง ทางด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา ประวัติการก่อสร้างวัดกุฎีดาวไม่ชัดเจน ปรากฏในหนังสือพงศาวดารเหนือว่า พระยาธรรมิกราช ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ทรงสร้างเมื่อ จุลศักราช 671 ปีเถาะ เอกศก และพระอัครมเหสีของพระองค์ ทรงสร้างวัดมเหยงคณ์ ขึ้นคู่กัน ส่วนในคำให้การขุนหลวงหาวัด กล่าวว่า พระมหาบรมราชาทรงสร้างวัดกุฎีดาว (กุฎิทวา) และพระภูมิน ทราธิบดีทรงสร้างวัดมเหยงคณ์ แต่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หลายฉบับกล่าวความต้องกันว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราช (เจ้าสามพระยา) ทรงสร้างวัดมเหยงคณ์ และไม่มีฉบับใดกล่าวถึงวัดกุฎีดาว จนกระทั่งสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดมเหยงคณ์ครั้งใหญ่ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ จึงปรากฏเรื่องของวัดกุฎีดาว ขึ้นในตอนนี้

สันนิษฐานว่า วัดกุฎีดาว อาจจะสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับวัดมเหยงคณ์ หรือหลังจากวัดมเหยงคณ์เล็กน้อย และคงเป็นวัดขนาดใหญ่ ที่สำคัญวัดหนึ่งทางบริเวณที่เรียกว่า "อโยธยา" เนื่องจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ทรงปฏิสังขรณ์ วัดมเหยงคณ์ อีกไม่กี่ปีต่อมา สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ก็ได้ปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามขึ้นบ้าง เป็นการดำเนินตามแบบอย่างของสมเด็จพระเชษฐาธิราช การเลือก วัดกุฎีดาว เป็นวัดพี่วัดน้อง กับ วัดมเหยงคณ์ นั้น แสดงว่าวัดกุฎีดาวสร้างมานานแล้ว คงเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญ แต่มีสภาพทรุดโทรมพอ ๆ กับวัดมเหยงคณ์

วัดกุฎีดาว อยู่หน้าสถานีรถไฟ ฝั่งตะวันออก เป็นวัดเก่าแก่ ฝีมือการสร้างงดงามยิ่ง เห็นได้จากซากวิหารขนาดใหญ่ มีลักษณะความงามแบบอยุธยาตอนปลาย คือ มีฐานอาคารแอ่นกลาง และเจดีย์ทรงกลมเสาขนาน เสาบัวและยอดพระเจดีย์ที่หักโค่นลงมา แม้จะปรักหักพังไปหมดแล้ว แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในอดีต

 


วัดกุฎีดาว สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยววัดกุฎีดาว สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

วัดกุฎีดาว
 


แผนที่วัดกุฎีดาว สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดกุฎีดาว สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา