อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม แผนที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เที่ยวอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท อนุสาวรีย์ ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 24 ช.ม.อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพลตรีพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหลวงพระจักษ์ศิลปาคม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี (พ.ศ. 2436) ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2399 ทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอองค์ที่ 25 ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 4) กับเจ้าจอมมารดา สังวาลย์ ธิดาศัลยวิชัย (ทองคำ ณ ราชสีมา)

ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี จะมีพิธีรำบวงสรวง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ มีความเชื่อว่า หากผู้ใดเข้าร่วมรำบวงสรวงถวยกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จะช่วยให้มีชีวิตประสบผลสำเร็จ ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และชีวิตครอบครัว จึงทำให้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีแสด ซึ่งเป็นสีคล้ายดอกทองกวาว อันเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี และผ้าถุงพื้นเมืองมารำในพิธีบวงสรวงทุก ๆ ปี

อนุสาวรีย์ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มักจะมีผู้ที่ศรัทธา มากราบขอพรอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่จะขอพรเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หากสมหวังในสิ่งที่ได้ขอพรไปแล้ว จะกลับมาแก้บนโดยการถวายม้า ดาบ หรือวิ่งแก้บนรอบอนุสาวรีย์ฯ

 


อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยวอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท อนุสาวรีย์

อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
 


แผนที่อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี