ศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

ศาลเจ้าปู่ย่า

ศาลเจ้าปู่ย่า แผนที่ศาลเจ้าปู่ย่า เที่ยวศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันศาลเจ้าปู่-ย่า
 
ศาลเจ้าปู่-ย่า เทพเจ้าแห่งความเมตตาแก่ผู้ยากไร้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณหลังสถานีรถไฟอุดรธานี ริมสระน้ำหนองบัว มีศาลากลางน้ำ 2 หลัง ซึ่งสร้างอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ประกอบด้วยศาลต่าง ๆ ทั้งหมด 6 ศาล ได้แก่

   
 1. ศาลเทพยดาฟ้า-ดิน (ทีตี่แป่บ้อ) สถานที่ทำการสักการะเทพเจ้า ที่ให้กำเนิดโลกมนุษย์ ตลอดจนบรรพบุรุษ และผู้มีพระคุณต่อชาวเมือง
 2.  
 3. ศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ประดิษฐาน รูปปั้นองค์เทพเจ้าปู่-เจ้าย่า
 4.  
 5. ศาลเจ้าพ่อหนองบัว เป็นที่สักการะบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ บริเวณหนองบัว ตั้งแต่สมัยอดีตกาลที่ผ่านมา
 6.  
 7. ศาลเจ้าที่ (ตี่จู้เอี๊ย) เป็นที่สักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ย่า
 8.  
 9. พระสังกัจจายน์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดพบใต้ต้นไทร ในบริเวณศาลเจ้าปู่-ย่า เมื่อ พ.ศ. 2530
 10.  
 11. ฉั่งง่วนส่วย องค์เทพที่เชี่ยวชาญในการปราชญ์เป็นอย่างยิ่ง เป็นที่นิยมสักการะของนักเรียน นักศึกษา ในการจะไปสมัครสอบครั้งที่สำคัญแต่ละครั้ง

การไหว้ขอพรกับศาลเจ้าปู่-ย่า มักจะขอพรในเรื่องการค้าขาย การประกอบธุรกิจ ให้ร่ำรวย โดยผู้ที่ศรัทธาจะไหว้ขอพรจากศาลเจ้าปู่-ย่า และศาลอื่น ๆ ทั้งหมด 6 ศาล ด้วยธูป 30 ดอก โดยแต่ละจุดใช้ธูปรวม 5 ดอก ปักตรงกลาง 3 ดอก ปักซ้ายและขวา ข้างละ 1 ดอก และผลส้ม 4 ผล หลังจากกราบไหว้ศาลทั้งหมด 6 ศาล แล้ว ส่วนใหญ่มักจะเดินไปสะพานเก้าเลี้ยว ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อสวรรค์ เพื่อให้รับรู้พรที่ได้ขอไป หลังจากนั้น กราบลาศาลเจ้าปู่-ย่า ผู้ที่ศรัทธาศาลเจ้าปู่-ย่า เชื่อว่า หากนำผลส้มกลับบ้าน 2 ผล จะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง


 


ศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยวศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

ศาลเจ้าปู่ย่า
 


แผนที่ศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี