หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส

หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส แผนที่หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส เที่ยวหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส
 
  วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เดิมชื่อ วัดโนนหมากแข้ง ตั้งอยู่ในตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในรัชกาลที่ 5 (เมื่อราว พ.ศ. 2436) พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม สมัยดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่ ผู้สำเร็จราชการหัวเมืองลาวพวน   ได้ทรงสร้างวัดโนนหมากแข้ง ที่เคยเป็นวัดร้าง แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมัชฌิมาวาส  พร้อมกับการสร้าง   เมืองอุดรธานีขึ้น และอัญเชิญหลวงพ่อนาค มาประดิษฐาน เป็นพระประธานในอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2437 ต่อมาในปี พ.ศ.2494 ทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ จึงรื้อพระอุโบสถหลังเก่า และอาราธนาหลวงพ่อนาค   ไปประดิษฐานไว้ที่หน้ามุข ด้านหน้าพระอุโบสถ พร้อมทั้งได้ก่อพระพุทธรูปหุ้มองค์เดิมไว้ภายใน วัดมัชฌิมาวาส จึงได้ขึ้นชื่อว่า เป็นวัดที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ตราบจนเท่าทุกวันนี้
 
  หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี โดยเฉพาะเรื่องความรัก เป็นพระปางนาคปรก ทำจากหินสีขาวมาประกอบกันเป็นองค์พระ ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด
  พบครั้งแรกในวัดร้างโบราณที่บ้านโนนหมากแข้ง ชาวบ้านเดื่อหมากแข้ง และละแวกใกล้เคียง จัดให้มีงานสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ และงานบุญบั้งไฟเป็นประเพณีสืบมา


 


หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยวหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส
 


แผนที่หลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี