พระพุทธโพธิ์ทอง สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

พระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธโพธิ์ทอง แผนที่พระพุทธโพธิ์ทอง เที่ยวพระพุทธโพธิ์ทอง สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: ทุกวันพระพุทธโพธิ์ทอง

พระพุทธโพธิ์ทอง พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่บริเวณทุ่งศรีเมือง ประดิษฐานอยู่บริเวณศาลหลักเมือง อุดรธานี ถนนอธิบดีตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีอายุมากกว่าพันปี

การสักการะกราบไหว้ขอพร โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา จะจุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ 1 คู่ ขอพรให้เรามีร่มโพธิ์ร่มไทร มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมค้ำชู หรือขอให้เราได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน ทำให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงอายุยืน ส่วนมากหลังจากขอพรแล้วจะเก็บใบโพธิ์ที่ร่วงหล่นแล้วทางด้านหลังของศาลา นำไปกราบไหว้บูชา

กล่าวคำบูชาพระพุทธโพธิ์ทอง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พุทโธ โย สุวัณณัตถีนัง สุวัณณัง อิติ วิสสุโต เทสโก สุวัณณัตถีนัง สุวัณณันตัง นะมามิหัง

ประพันธ์โดย พระมหาหนูแก้ว ปัญญาธะโร ป.ธ. วัดโพธิสมภรณ์ มีความหมายว่า พระพุทธโพธิ์ทองพระองค์ใด อันชาวโลกเลื่องลืว่า เป็นโพธิ์ทอง ของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีความต้องการด้วยความดี เป็นผู้แสดงอรรถแห่งความดีทั้งหลาย ข้าพเจาของนมัสการพระพุทธโพธิ์ทอง พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้าในการทุกเมื่อเทอญ


 


พระพุทธโพธิ์ทอง สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยวพระพุทธโพธิ์ทอง สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธโพธิ์ทอง
 


แผนที่พระพุทธโพธิ์ทอง สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพระพุทธโพธิ์ทอง สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ