ท้าวเวสสุวัณ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

ท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวัณ แผนที่ท้าวเวสสุวัณ เที่ยวท้าวเวสสุวัณ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันท้าวเวสสุวัณ
 
ท้าวเวสสุวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ ชั้นจาตุ ทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมาก ประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ มียักษ์เป็นบริวาร

คนไทยโบราณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็ก ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา มาเฝ้าพระพุทธเจ้า และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ๆ ของท้าวจตุโลกบาลไปรังควาน

ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาท้าวเวสสุวัณ มักจะไปกราบไหว้ขอพร ด้วยการ บูชาจุดธุป 9 ดอก ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เคล็ดลับในการไหว้เมื่อขอพรแล้วให้ลูบกระบอง ซึ่งอานิสงส์ของการสักการะ กราบไหว้ทำให้เราปราศจากศัตรูที่คิดร้ายทั้งปวง ใครที่คิดร้ายจะกลับมาเป็นมิตร

คำบูชาท้าวเวสสุวัณ
 
ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะ กาโมละ เภธะนัง อัตถิกาเย กายะ เทวานังปิยะตัง สุตวา อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มรนังสุขัง อะระหังสุขโต นะโม พุทธายะ  ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหา ราชิกา ยังขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุละ พุทธัง อรหัง พุทโธ  ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

 


ท้าวเวสสุวัณ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยวท้าวเวสสุวัณ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ท้าวเวสสุวัณ
 


แผนที่ท้าวเวสสุวัณ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวท้าวเวสสุวัณ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี