ศาลหลักเมืองอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี แผนที่ศาลหลักเมืองอุดรธานี เที่ยวศาลหลักเมืองอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันศาลหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสาน ตัวเสาหลักเมืองทำด้วยไม้คูณ ซึ่งเป็นไม้มงคล มีความยาว 5 เมตรเศษ ฝังลึกลงไป 3 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน

เมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้เริ่มสร้างเสาหลักเมือง โดยได้ทำพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มาสิงสถิต ณ เสาหลักเมือง ซึ่งทำด้วยไม้คูณ และใต้เสาหลักเมืองมีแผ่นยันต์และมีแก้วแหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมไป ตัวอาคารศาลหลักเมืองเป็นแบบสถาปัตยกรรมอีสาน ศาลหลักเมืองหลังใหม่ตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลหลักเมืองเช่นเดิม

ศาลหลักเมืองอุดรธานี เป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ด้านมั่นคง ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน การดำเนินชีวิต และครอบครัว โดย จุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกไม้ 1 คู่ หากเข้าไปสักการะประตูไหนให้ออกประตูนั้น จะทำให้การขอพรได้อานิสงส์มากขึ้น

 


ศาลหลักเมืองอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยวศาลหลักเมืองอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ศาลหลักเมืองอุดรธานี
 


แผนที่ศาลหลักเมืองอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวศาลหลักเมืองอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี