วัดโพธิสมภรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์ แผนที่วัดโพธิสมภรณ์ เที่ยววัดโพธิสมภรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชการที่ 5 โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านสร้างวัด ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่

ต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิ ริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า วัดโพธิสมภรณ์ ให้เป็นอนุสรณ์แก่ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดแห่งนี้

และในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดโพธิสมภรณ์

  • พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) หน้าตักกว้าง 1.55 เมตร สูง 2.30 เมตร อายุประมาณ 600 ปี สมัยสุโขทัย เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระประธานองค์นี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย
  • พระพุทธรูปศิลาแลง เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สูง 95 เซนติเมตร กว้าง 24 เซนติเมตร สมัยลพบุรี อายุประมาณ 1,300 ปี ประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถ พระพุทธรูปองค์นี้ชาวเมืองอุดรให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มักจะมีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ” ซึ่งหมายถึงหากเราขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นเอง
  • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา มอบให้รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2494
  • รอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ 100 ปีเศษ
  • ตู้พระไตรปิฎกลายทองลดน้ำ สร้างในพระนามเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2472
  • พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

 


วัดโพธิสมภรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยววัดโพธิสมภรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัดโพธิสมภรณ์
 


แผนที่วัดโพธิสมภรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดโพธิสมภรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี