ศาลเทพารักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี

ศาลเทพารักษ์

ศาลเทพารักษ์ แผนที่ศาลเทพารักษ์ เที่ยวศาลเทพารักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในจังหวัดอุดรธานี วันเปิดทำการ: ทุกวันศาลเทพารักษ์ จังหวัดอุดรธาานี

ศาลเทพารักษ์ สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2490 ในสมัย ขุนศุภกิจวิเลขการ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นศาลไม้ ตั้งอยู่บนเนินดิน ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพระตำหนักหนองประจักษ์ศิลปาคม) โดยได้ประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มาสิงสถิต ณ ศาลแห่งนี้ เนื่องจากในครั้งนั้นยังไม่มีศาลหลักเมือง

ต่อมาได้สร้างศาลเทพารักษ์ขึ้นมาใหม่ ณ บริเวณเดิม มีลักษณะรูปทรงคล้ายปรางค์ของขอม อย่างสวยงาม และได้ประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในจังหวัดอุดรธานี มาสิงสถิตอยู่ ณ ศาลแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางใจของชาวจังหวัดอุดรธานี

ผู้ที่มากราบไว้ขอพร มักขอพรในเรื่องโชคลาภ การเงิน การค้าขาย การงาน การประกอบอาชีพ โดยจะกลั้นหายใจเวลาขอพร จากศาลเทพารักษ์ แล้วปิดทอง 3 แผ่น เพื่อให้พรที่ขอสมประสงค์

หากได้สมปรารถนาแล้ว จะต้องแก้บน โดยจุดธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ และอาจนำตุ๊กตาช้าง ม้าหรือนางรำ มาเพื่อบริวารแก่เจ้าพ่อศาลเทพารักษ์

 


ศาลเทพารักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


เที่ยวศาลเทพารักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ศาลเทพารักษ์
 


แผนที่ศาลเทพารักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวศาลเทพารักษ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี