วัดท่าการ้อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

วัดท่าการ้อง

วัดท่าการ้อง แผนที่วัดท่าการ้อง เที่ยววัดท่าการ้อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวันวัดท่าการ้องเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีพระประธานที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีประชาชนเคารพนับถือเป็นอย่างมาก คือ หลวงพ่อรัตนมงคล หรือ หลวงพ่อยิ้ม

วัดท่าการ้องสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาก่อนปี พ.ศ. 2092 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างในปี พ.ศ. ใด สันนิษฐาว่าอาจจะเป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น เพราะไม่ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา ตามบันทึกพระราชพงศาวดาร
วัดท่าการ้องมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยามากมาย ดังเช่น

  • วัดท่าการ้องได้เป็นที่ฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยของ นายขนมต้ม นักมวยไทยที่มีความสามารถในเชิงหมัดมวยและมีชื่อเสียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา
  • ในเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีการบันทึกว่า ขุนไกร และสามเณรพลายแก้ว ได้มาอุปสมบทที่วัดท่าการ้อง ตอนที่ขุนแผนถูกจองจำ ณ กรุงศรีอยุธยา ณ วันอังคาร ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน เวลาบ่าย 4 โมง พม่ายิงปืนสูงวัดการ้องระดมเข้ามา ณ กรุงศรีอยุธยาแล้วเอาเพลิงจุดเชื้อที่รากกำแพงทรุดลง
  • ในปี 2309 วัดท่าการ้องได้เคยเป็นที่ตั้งค่ายของพม่าค่ายหนึ่งก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา จนมีคำกล่าวว่า "นกกาจากวัดการ้อง บินไปเสียบอก ณ ยอดพระปรางค์วัดพระศรีมหาธาตุ ใจกลางกรุงศรีอยุธยา น้ำตาหลวงพ่อโต วันพนัญเชิง ไหลนองพระเนตร อันเป็นลางบอกเหตุสิ้นแล้วแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา"
  • ในสมัยเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดท่าการ้อง ได้ถูกจ้ดให้เป็นโรงเรียนนายร้อยฝ่ายช่างเทคนิค รุ่น 10-12 เป็นการชั่วคราว โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นห้องเรียน และเป็นที่พักอาศัยก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งขาดการเอาใจใส่ดูแลเป็นเวลานานจนทำ ให้ทรุดโทรมลงในที่สุด

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดท่าการ้อง ได้แก่

พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ หน้าบันเป็นไม้จำหลักอย่างสวยงาม ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าอุโบสถประดับด้วยกระจกสี ภายในพระอุโบสถมี? หลวงพ่อยิ้ม หรือ พระพุทธรัตนมงคล เป็นพระประธาน ภายนอกมีกำแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ

หอระฆังสมัยพระนารายณ์ ก่ออิฐถือปูนรูปแปดเหลี่ยม

ศาลาการเปรียญเก่า ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นเรือนไทยสร้างด้วยไม้สักในสมัยอยุธยา

ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง เป็นตลาดบนท่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีอาหารขายมากมายหลายอย่างให้เลือกรับประทาน

 


วัดท่าการ้อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยววัดท่าการ้อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท วัด

วัดท่าการ้อง
 


แผนที่วัดท่าการ้อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยววัดท่าการ้อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา