คุ้มขุนแผน สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

คุ้มขุนแผน

คุ้มขุนแผน แผนที่คุ้มขุนแผน เที่ยวคุ้มขุนแผน สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00คุ้มขุนแผนเป็นเรือนไทยโบราณมีทั้งหมด ๕ เรือน เรือนใหญ่ ทางด้านทิศตะวันตก เรียก หอใหญ่ เรือนหลังใต้เรียก หอขวา เรือนหลังเหนือ เรียก หอซ้าย เรือนโถงหลังกลางชานเรือน เรียก หอกลาง เรือนเล็กหลังหน้าเรียก หอหน้าหรือหอนั่ง

"คุ้มขุนแผน" แต่มิได้มีจุดมุ่งหมายจะสร้าง ให้เป็นอนุสรณ์แก่ขุนแผนในวรรณคดีแต่อย่างใด จุดประสงค์จริงคือสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็น และได้ศึกษารูปแบบบ้านไทย ในชนบทสมัยโบราณว่ามีรูปทรงอย่างไร เพราะรูปแบบบ้านไทยโบราณแบบนี้นับวันจะหมดไปหาดูได้ยาก

คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ  เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ ทรงสร้างขึ้นปี  พ.ศ.2437 ที่เกาะลอย บริเวณสะพานเกลือ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการมณฑล

ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2483 ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ได้ย้ายจวนหลังนี้ มาสร้างในบริเวณคุกนครบาลเก่า ของพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสร้างเรือนไทย เพิ่มขึ้นอีกในปี พ.ศ.2499 และให้ชื่อเรือนไทยนี้ว่า คุ้มขุนแผน ซึ่งเชื่อกันว่าขุนแผนเคยต้องโทษอยู่ในคุกแห่งนี้

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง คุ้มขุนแผน เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงไปจนถึงศาลากลางจังหวัดหลังเดิม จะเห็นสามแยกแล้วเลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนักจะเห็นคุ้มขุนแผนอยู่ทางซ้ายมือ

 


คุ้มขุนแผน สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวคุ้มขุนแผน สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

คุ้มขุนแผน
 


แผนที่คุ้มขุนแผน สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวคุ้มขุนแผน สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา