สถาบันอยุธยาศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา แผนที่สถาบันอยุธยาศึกษา เที่ยวสถาบันอยุธยาศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.30 - 15.30สถาบันอยุธยาศึกษา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอาคารเรือนไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ในด้านอยุธยาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดแสดงนิทรรศการบนเรือนไทย 5 หลัง แบ่งออกเป็น ห้องอยุธยาศึกษา ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องมรดกทางด้านศิลปกรรม ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องพิธีการ และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง สาธิต จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สถาบันอยุธยาศึกษา เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30-15.30 น.  (หมายเหตุ นักท่องเที่ยวประสงค์ชมการจัดแสดง “อยุธยายามค่ำ”  ณ  เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา ต้องติดต่อล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาคารเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา โทร. 0 3524 1407, 08 9115 5181

 


สถาบันอยุธยาศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวสถาบันอยุธยาศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

สถาบันอยุธยาศึกษา
 


แผนที่สถาบันอยุธยาศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวสถาบันอยุธยาศึกษา สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา