สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ แผนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนและสวนสาธารณะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.00สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 2 ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง ถนนอู่ทอง (ถนนรอบเมือง) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 152 ไร่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ คือ กรมศิลปากรและเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ต้นไม้ประจำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ คือ หมันแดง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กว้างขวาง ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปลูกต้นไม้ต่างๆในวรรณคดี ศาลาไทยและมีซากโบราณสถาน นอกจากนี้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่เป็นสวนป่าสมุนไพรอีกด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อ พ.ศ.2543

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา เป็นสวนสาธารณะที่จัดให้สอดคล้องกับพื้นที่ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา มีการดัดแปลงพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะโครงข่ายคลอง และถนนโบราณเพื่อเปิดโอกาสให้นักโบราณคดี สามารถทำการขุดค้นทางโบราณคดี ได้สะดวกในอนาคต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นสวนที่สนองความต้องการของชุมชนโดยรอบ เป็นที่พื้นที่สีเขียวเปิดโล่งเพื่อตากอากาศและออกกำลังกายช่วงเย็น มีการปลูกพรรณไม้ขนาดใหญ่กระจายทั่วบริเวณเพื่อให้ร่มเงา โดยใช้แบบภูมิทัศน์ที่ง่ายและส่งเสริมความเด่นของโบราณสถาน ตรงจากทางเข้าจะมีศาลาทรงไทย ที่สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเสด็จเป็นประธานพิธีเปิด และศาลาอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ เนื่องจากภายในสวนมีโบราณสถานหลายแห่งรวมทั้งเจดีย์และถนนโบราณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ แห่งนี้จึงเป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไปในตัว

พื้นที่เดิม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เนื่องจากบริเวณที่จัดอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ (ก่อนการวางผังหลักอุทยาน) การวางผังจึงต้องสอดคล้องกับสถานที่ซึ่งเป็นย่านที่เรียกว่า "ย่านฉะไกรใหญ่" มีระบบคลองและถนนตัดผ่านไปมาแต่โบราณในลักษณะคล้ายระบบถนนในสมัยปัจจุบัน การวางผังจึงยึดแนวคลองและถนนโบราณเดิมเป็นหลัก พื้นที่เดิมส่วนใหญ่ถูกทำลายจากการบุกรุกมาก่อนแล้ว

 


สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนและสวนสาธารณะ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 


แผนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา