ทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

ทุ่งมะขามหย่อง

ทุ่งมะขามหย่อง แผนที่ทุ่งมะขามหย่อง เที่ยวทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวรีย์ ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ มีลักษณะเป็นอนุสรณ์สถาน ประกอบด้วยพระราชานุสาวรีย์ช้าง ทรงของสมเด็จพระสุริโยทัย มีนักรบจตุลังคบาท ที่มีเค้าโครงหน้าละม้ายนายพลฯ ในยุคนั้น 2 ท่าน คือ พลเอก วิมล วงศ์วานิช และ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ พื้นที่จำลองค่ายข้าศึกและกองทัพข้าศึก 4 ทัพ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำมีเนื้อที่ราว 180 ไร่ จุน้ำราว 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร อาคารอเนกประสงค์ และสวนสาธารณะริมอ่างเก็บน้ำ

ทุ่งมะขามหย่อง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ออกไปประมาณ 3-4 กิโลเมตร พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันออก ภายในมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัยหล่อด้วยสำริด มีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริงประทับบนหลังพระคชาธารพร้อมด้วย กลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งสิ้น 49 ชิ้น มีประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้ เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างไทย-พม่าหลายครั้ง จนเกิดเป็นมหาวีรกรรม คือ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสุริโยทัย พระอัครมเหสี ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจน ต้องพระแสงของ้าว สิ้นพระชนม์บนคอช้าง  และในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพได้ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ได้ให้มังมอดราชบุตรยกทัพ มาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง และทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งอยู่ถัดจากทุ่งมะขามหย่อง ลงมาทางใต้  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำพลออกมาปล้นค่ายพม่าหลายครั้งโดยจะใช้ปากคาบพระแสงดาบ ปีนเสาระเนียดเข้าไปในค่ายพระเจ้าหงสาวดี และได้ชัยชนะทุกครั้ง พระแสงดาบนั้นจึงปรากฏนามว่า “พระแสงดาบคาบค่าย”

ทุ่งมะขามหย่อง เคยเป็นสมรภูมิที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางรัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นโครงการจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริ รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าฯถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปีพ.ศ.2535

 


ทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

ทุ่งมะขามหย่อง
 


แผนที่ทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา