พระที่นั่งเพนียด สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

พระที่นั่งเพนียด

พระที่นั่งเพนียด แผนที่พระที่นั่งเพนียด เที่ยวพระที่นั่งเพนียด สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, พระราชวัง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00พระที่นั่งเพนียด ตั้งอยู่ในตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหมายเลข 347 กิโลเมตรที่ 42–43  (เส้นทางเดียวกับทางไปวัดภูเขาทอง) แต่ให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปตามถนนจะมีป้ายบอกเส้นทางไปพระที่นั่งเพนียด

พระที่นั่งเพนียด มีขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สำหรับพระมหากษัตริย์ ประทับทอดพระเนตรการคล้องช้าง หรือจับช้างเถื่อนในเพนียด ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมาแต่โบราณ เพื่อนำช้างมาใช้ประโยชน์ ในราชการทั้งในยามปกติ และยามสงคราม หรือในเวลาที่มีแขกบ้านแขกเมืองมา พระมหากษัตริย์ก็จะโปรดให้ทำพิธีคล้องช้างให้ชมทุกครั้งไป การคล้องช้างนี้ ทำกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เลิกไป พระที่นั่งเพนียด และตัวเพนียด ที่เห็นในปัจจุบันนั้น ลักษณะเป็นคอกล้อมด้วยซุงทั้งต้น มีปีกกาแยกเป็นรั้วไปสองข้าง  รอบเพนียดเป็นกำแพงดินประกอบอิฐเสมอยอดเสา ด้านหลังคอกตรงข้ามแนวปีกกาเป็นพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อพ.ศ.2500 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้สนับสนุนงบประมาณ แก่กรมศิลปากรในปี พ.ศ.2531 เพื่อบูรณะพระที่นั่งเพนียดให้อยู่ในสภาพเดิมอีกด้วย

 


พระที่นั่งเพนียด สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวพระที่นั่งเพนียด สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, พระราชวัง

พระที่นั่งเพนียด
 


แผนที่พระที่นั่งเพนียด สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพระที่นั่งเพนียด สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา