ปราสาทนครหลวง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง แผนที่ปราสาทนครหลวง เที่ยวปราสาทนครหลวง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พระราชวัง, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิม ปราสาทนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี และเป็นที่ประทับแรม ในระหว่างเสด็จไปลพบุรี สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ.2174 พระองค์โปรดให้ช่าง ถ่ายแบบมาจาก ปราสาทศิลา ที่เรียกว่า“พระนครหลวง” ในประเทศกัมพูชา นำมาสร้างใกล้ กับวัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้กรุงกัมพูชา กลับมาเป็นประเทศราชอีก แต่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใด ไม่ปรากฏ องค์ปราสาทสีเหลืองงดงาม ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑป และพระพุทธบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้ ส่วนตำหนัก ที่สร้างอยู่ข้างปราสาทนี้ ได้ปรักหักพังไปหมดแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีฯเปิดเมื่อ พ.ศ. 2538

 


ปราสาทนครหลวง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


เที่ยวปราสาทนครหลวง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พระราชวัง, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

ปราสาทนครหลวง
 


แผนที่ปราสาทนครหลวง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวปราสาทนครหลวง สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา