บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ

บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ แผนที่บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ เที่ยวบ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 85 ซอยแยกรัชฏภัณฑ์ (ซอยหมอเหล็ง) ถนนราชปรารภ บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติก่อตั้งโดยคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล เมื่อปีพ.ศ. 2499 หลังจากกลับจากเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาจากโรงเรียนโอซาวาดอลล์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประดิษฐ์ตุ๊กตาของไทยออกเผยแพร่ ตุ๊กตาของที่นี่เป็นที่รู้จักกันดีของนานาชาติ ตลอดจนนักสะสมตุ๊กตาทั้งหลาย เนื่องมาจากความสวยงามของตุ๊กตาที่ประดิษฐ์ออกมามีความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2521 ที่ประเทศโปแลนด์  สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่จัดแสดงและโรงงานผลิตตุ๊กตาชนิดต่างๆ  การผลิตจะทำด้วยมือทุกขั้นตอนโดยใช้วัสดุภายในประเทศเป็นหลัก ตุ๊กตาที่ผลิตออกมามีด้วยกันหลายประเภท อาทิเช่น ตุ๊กตาโขน  ตุ๊กตาชาวเขาเผ่าต่างๆ  ตุ๊กตาแสดงถึงชีวิตตามชนบทของคนไทยตลอดจนหัวโขนย่อส่วน  นอกจากนี้แล้วภายในโรงงานมีห้องหนึ่งจัดแสดงตุ๊กตาที่ได้มาจากทั่วโลก จำนวนประมาณ 400 ตัว  ซึ่งใช้เวลาสะสมเป็นเวลานานปี 

บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม สอบถามเกี่ยวกับ บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ เพิ่มเติม โทร. 0 2245 3008, 0 2245 4532

 


บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยวบ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ
 


แผนที่บ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวบ้านบางกอกดอลส์และตุ๊กตานานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ