พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย แผนที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์ ในจังหวัดกรุงเทพฯ วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเปิดทำการ: 09.30 - 16.30พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในวังบางขุนพรหม บนพื้นที่ 30 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในบริเวณเดียวกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตพระนคร โดยพระตำหนักแห่งนี้นับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดในบรรดาศิลปกรรมแบบเดียวกัน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างโดยใช้เงินพระคลังข้างที่ เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ พระราชโอรสพระองค์ที่ 33ในพระองค์ และพระนางเจ้าสุขุมาลย์มารศรีพระอัครราชเทวี

หลังปี พ.ศ. 2475 พระตำหนักบางขุนพรหม ถูกใช้เป็นสถานที่ราชการอยู่ระยะหนึ่ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2488 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่ทำการจนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชม 14 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น ดังนี้  ชั้นหนึ่ง ได้แก่ ห้องเงินตราโบราณ  ห้องพดด้วง ห้องกษาปณ์ไทย ห้องธนบัตรไทย ห้องทองตรา ห้องเงินตราต่างประเทศ  ชั้นสอง ได้แก่ ห้อง 60 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย ห้องงานพิมพ์ธนบัตร ห้องบริพัตร ห้องประชุมเล็ก ห้องสีชมพู ห้องสีน้ำเงิน ห้องม้าสน ห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-16.00.น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2283 5286 และ 0 2283 6723

 


พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


เที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยว ประเภท พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 


แผนที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ


แผนที่แผนที่เดินทางไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ